فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی پژوهش های علوم اجتماعی و علوم رفتاری ایران
برگزارکننده دانشگاه ازاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/09/03
تارگاه http://rsbconf.ir/
رایانامه info@rsbconf.ir
تلفن
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/30
تاریخ برگزاری
1396/09/03