فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی اقتصاد و حسابداری
برگزارکننده
تاریخ برگزاری 1396/11/13
تارگاه eco.nhsc.ir
رایانامه info@eco.nhsc.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/10
تاریخ برگزاری
1396/11/13