فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی فقه و علوم اسلامی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/11/13
تارگاه http://isl.nhsc.ir/
رایانامه info@isl.nhsc.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/10
تاریخ برگزاری
1396/11/13