فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی مهندسی کشاورزی و محیط زیست
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/11/12
تارگاه agr.nesc.ir
رایانامه info@agr.nesc.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/9
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/9
تاریخ برگزاری
1396/11/12