فهرست دوره های همایش
دومین همایش علوم مهندسی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/11/12
تارگاه http://nesc.ir/
رایانامه info@nesc.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/8
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/10
تاریخ برگزاری
1396/11/12