فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی علوم انسانی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/11/13
تارگاه http://nhsc.ir/index.php
رایانامه info@nhsc.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/11/8
تاریخ ارسال مقالات
1396/11/10
تاریخ برگزاری
1396/11/13