فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران با رویکرد مدیریت و نوآوری
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1396/09/03
تارگاه http://imsconf.ir/
رایانامه info@imsconf.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/30
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/30
تاریخ برگزاری
1396/09/03