فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
برگزارکننده دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://conference.pnu.ac.ir/Isfahan-5th_Sciences_Geographic/default.aspx
رایانامه sr_ghafari@pnu.ac.ir
تلفن 03145200817
نشانی اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//