فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی
برگزارکننده موسسه اموزش عالي ميعاد
تاریخ برگزاری 1396/06/24
تارگاه http://maeconf.ir/fa/
رایانامه info@maeconf.ir
تلفن 02188399324
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : برگزار شده
تاریخ ثبت نام
1396/6/15
تاریخ ارسال مقالات
1396/6/15
تاریخ برگزاری
1396/06/24