فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت،حسابداری و اقتصاد مقاومتی
برگزارکننده موسسه اموزش عالي ميعاد
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://maeconf.ir/fa/
رایانامه info@maeconf.ir
تلفن 02188399324
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//