فهرست دوره های همایش
هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
برگزارکننده سازمان مديريت صنعتي تبريز
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://ndmconf.ir/
رایانامه ndmconf@gmail.com
تلفن 091444089349
نشانی تبریز
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//