فهرست دوره های همایش
همایش ملی بهینه سازی و محاسبات کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر
برگزارکننده .
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://elecomconf.ir/fa/
رایانامه info@elecomconf.ir
تلفن 07143230868
نشانی شیراز
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//