فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
برگزارکننده انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://pcconf.ir/fa/
رایانامه info@pcconf.ir
تلفن 02177459742
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//