فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد (با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی)
برگزارکننده موسسه آموزش عالی غيرانتفاعی هيركانيا بندرگز
تاریخ برگزاری 1396/07/14
تارگاه http://www.nch96.ir/fa/
رایانامه info@nch96.ir
تلفن 017-34361181-
نشانی استان گلستان، شهرستان بندرگز، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هیرکانیا.
وضعیت کنفرانس : برگزار شده
تاریخ ثبت نام
1396/7/12
تاریخ ارسال مقالات
1396/7/12
تاریخ برگزاری
1396/07/14