فهرست دوره های همایش
دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
برگزارکننده ساج گستر كاسپين
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://paydarconf.ir/fa/
رایانامه Info@paydarconf.ir
تلفن 05128211905
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//