فهرست دوره های همایش
ششمین کفرانس ملی علوم مدیریت نوین
برگزارکننده انجمن علمي و حرفه اي مديران وحسابداران گلستان
تاریخ برگزاری //
تارگاه http://www.mmsc.ir/page.aspx?page=1
رایانامه mmsciran@gmail.com
تلفن 09335416117
نشانی گرگان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//