فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران
برگزارکننده دبیرخانه کنفرانس
تاریخ برگزاری 1396/10/27
تارگاه www.ncoi.ir
رایانامه info@ncoi.ir
تلفن 02147623660
نشانی دبیرخانه کنفرانس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/10/25
تاریخ ارسال مقالات
1396/10/25
تاریخ برگزاری
1396/10/27