دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره نهم
سیاست گذاری: مفاهیم، الگوها و فرایندها
نویسنده : امید جلیلی قاسم آقا
صفحه : 9
کد مقاله : 4573-2588-99576
بررسی تاثیر مدیریت اسلامی بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام
نویسنده : پرستو منتی، فائزه منصوری، فاطمه صفری، سکینه رحیمی
صفحه : 9
کد مقاله : 4573-2588-49676
طراحی و تبیین الگوی برنامه ریزی جانشینی با رویکرد شایستگی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نویسنده : حمید علمداری
صفحه : 16
کد مقاله : 4573-2588-13987
رفتار ماكياول گرايانه مديران و سنجش اثرات آن بر سكوت سازمانی كاركنان (مطالعه موردی شهرک صنعتی البرز)
نویسنده : ربابه ديانتی، سيده فاطمه شفيع پور، عليرضا زارع زيدی، محمدرضا باقرزاده
صفحه : 10
کد مقاله : 4573-2588-28638
مدلی برای شناسایی تاثیر پیشایندها و پیامدهای تعیین هویت مصرف کننده از طریق برند در شهرستان انزلی (مورد مطالعه: برندهای تلفن همراه)
نویسنده : سعید امینی، رضا احتشام راثی، حسین طاهری، وحید امینی
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-72827
بانک اسلامی چگونه اسلامی است؟ ارزیابی غیرخطی از ارتباط نرخ اسلامی با نرخ متعارف
نویسنده : سید جواد عمادی، فرناز فلاحتی
صفحه : 11
کد مقاله : 4573-2588-88951
تبیین رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهر زنجان
نویسنده : سیده مهسا موسوی
صفحه : 9
کد مقاله : 4573-2588-30767
بررسی نقش پاسخگویی و تاثیر آن بر مدیریت توسعه پایدار
نویسنده : دکتر غلامرضا رحیمی، قربانعلی ایمان پور
صفحه : 9
کد مقاله : 4573-2588-6962
تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی با میانجی گری وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی رشت)
نویسنده : کامبیز شاهرودی، شادی صداقت
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-846
عملکرد شرکت های خانوادگی بر قیمت سهام در دوران بحران مالی
نویسنده : محمد احمدی، فریدون شیرزادی
صفحه : 9
کد مقاله : 4573-2588-3170
عوامل تعیین کننده اقتصادی و سیاسی وام دهی صندوق بین المللی پول در ایران
نویسنده : ميثم نورايی، پرويز سعيدی
صفحه : 11
کد مقاله : 4573-2588-5894
بررسی انگیختگی برای خرید ناگهانی مشتریان شرکت شاهسوند زرین با استفاده از منطق فازی
نویسنده : دكتر نادر حساسی، صمد كرمی عالم، اميد كرمی عالم
صفحه : 12
کد مقاله : 4573-2588-72878