رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره نهم
بررسی امکان توسعه حمل و نقل کانتینری در حوزه دریای خزر (مطالعه موردی بندر انزلی)
نویسنده : آذر جعفری، حسن قاسمی
صفحه : 14
کد مقاله : 4573-2588-68496
تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمان (مطالعه موردی: شرکت موکت نگین مشهد)
نویسنده : آرزو سادات هاشمی امين، محمد حسين زین العابدین زاده مشهدی
صفحه : 19
کد مقاله : 4573-2588-21010
بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و نوآوری در آموزش و پرورش شهرستان ایلام
نویسنده : پرستو منتی، سکینه رحیمی، فائزه منصوری، فاطمه صفری
صفحه : 15
کد مقاله : 4573-2588-7260
مطالعه توصیفی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها
نویسنده : دكتر غلامرضا رحيمی، حميد مظاهری راد
صفحه : 19
کد مقاله : 4573-2588-65705
تبیین قابلیت نوآوری با توجه به نقش قابلیت های اشتراک دانش و اخلاق کاری اسلامی در بین کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
نویسنده : سياوش قاسمعلی پور سلاکجانی
صفحه : 23
کد مقاله : 4573-2588-67313
بررسی چالش های صندوق بازنشستگی و ارایه راهکار های عملی
نویسنده : محمدعلی یوسفی قلعه رودخانی
صفحه : 16
کد مقاله : 4573-2588-21268