فهرست دوره های همایش
هشتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران - تیر 1401
بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان : یک مقاله مروری
نویسنده : مهدی عامری ، افسانه احمدی زاده
صفحه : 7
کد مقاله : -28117
بررسی میزان تعهد شغلی و رضایت شغلی در بین مشاوران شاغل در مراکز مشاوره
نویسنده : علی نوری، پروانه شاطری امیری
صفحه : 20
کد مقاله : -3787
بررسی وشناخت میزان مهارت سواداطلاعاتی معلمان ابتدایی شهرستان زرند
نویسنده : ناصر اسمعیلی طاشکی
صفحه : 12
کد مقاله : -44615
بررسی خشونت علیه زنان و پیامدهای آن
نویسنده : فاطمه آسایی، دکتر مهدی عامری
صفحه : 11
کد مقاله : -31728
عوامل موثر بر ناهنجاری رفتاری جوانان
نویسنده : فاطمه آسایی، دکتر مهدی عامری
صفحه : 11
کد مقاله : -89267
مقایسه ی سبک اسنادو تاب آوری در بین دانش آموزان معلول حسی- حرکتی و دانش آموزان عادی
نویسنده : سارا آصفی، ناهید فلاحی
صفحه : 8
کد مقاله : -65814
مقایسه نارسایی هیجانی در دانش آموزان معلول (نابینا و حرکتی)و دانش آموزان عادی
نویسنده : سارا آصفی
صفحه : 8
کد مقاله : -3136
آموزش خلاق با رعایت آثار روان‌تنی در محیط‌های آموزشی
نویسنده : فاطمه تجلائی
صفحه : 20
کد مقاله : -74872
بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با هوش معنوی و رضایت از زندگی والدین در سال تحصیلی1399-1400
نویسنده : فاطمه ترکاشوند، ندا هرانده، الهام قنواتی،سهیلا جهانیان،حلیمه نادری
صفحه : 11
کد مقاله : -64331
آسیب شناسی و طراحی مدل ارائه تصویر عملکرد واحدهای سازمانی مورد مطالعه: پارک علم وفناوری یزد
نویسنده : عالیه حق‌بین ، امیر رضا کنجکاو منفرد، زهره السادات دعائی، علی جمدی
صفحه : 12
کد مقاله : -11095
عنوان : اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستان های شهرستان ساری
نویسنده : علی نوری، عبدالله ذالکانی بیشه کلائی
صفحه : 14
کد مقاله : -76941
بررسی رابطه ی فضای مجازی با سلامت اجتماعی کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده : مهدی عامری، مهران رنجبر سلوکلایی
صفحه : 14
کد مقاله : -77244
تأثیر بازی درمانی بر اختلالات اضطرابی دانش آموزان دختر پایه چهارم
نویسنده : سکینه شمس ناتری، فاطمه شمس ناتری
صفحه : 8
کد مقاله : -11561
تحلیل اجتماعی رابطه دینداری با مصرف نمایشی در بین زنان متاهل ساکن شهر ساری
نویسنده : فریبا محمدزاده صاحبی، حسین کردی، شهرام ملانیا
صفحه : 19
کد مقاله : -18152
بررسی اثربخشی الگوی چند محوری دکتر شفیع‌آبادی بر خویشتن پنداری شغلی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای شهرستان فریدونکنار
نویسنده : علی نوری ، زهرا قلی‌پور
صفحه : 9
کد مقاله : -48561
مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی و رسالت محور بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان
نویسنده : علی نوری، عبدالله کریمیان کریمی
صفحه : 20
کد مقاله : -74802
بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر رضایت شغلی معلمان شهرستان ایذه
نویسنده : دکتر علی نوری، عبدالجبار حسینی لقاء
صفحه : 7
کد مقاله : -17615
عوامل موثر بر احتمال برگشت به مصرف مواد مخدر معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد
نویسنده : دکتر مهدی عامری، زهرا محمودی، افسانه احمدی زاده
صفحه : 12
کد مقاله : -26556
بررسی تاثیر رسانه‌هاي نوين برایجاد ناامنی اجتماعي‌
نویسنده : زهرا نژاد تقی
صفحه : 10
کد مقاله : -28788
مطالعه انسان‌شناسی زندگی زنان و تابوی قاعدگی
نویسنده : نسترن رسایی
صفحه : 12
کد مقاله : -33861
بررسی عوامل موثر شادی و نشاط در روحیه دانش آموزان
نویسنده : میلاد هادی زاده
صفحه : 17
کد مقاله : -82995
تاثیر مهارت های ارتباطی والدین بر بلوغ اجتماعی نوجوانان
نویسنده : سیده هنگامه قرشی، منصوره بوستان، مهدیه بوستان
صفحه : 9
کد مقاله : -70017
اثربخشی معنویت درمانی بر عزت نفس و امید زنان زنان آسیب دیده از خیانت همسر
نویسنده : فائزه وامنانی
صفحه : 12
کد مقاله : -86863
اثربخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی / رفتاری بر ارتقای مهارت های ادراک دیداری کودکان نارساخوان پسر اول و دوم ابتدایی شهرستان جهرم
نویسنده : محمد علی وطن خواه، ستاره دارابی کشکولی
صفحه : 9
کد مقاله : -26302