فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی ایران - تیر 1401
بهبود جذب سطحی دی بنزوتیوفن با تیتانیم اکسید دوپ شده
نویسنده : عبدالله استوار
صفحه : 13
کد مقاله : -32503
سنتز الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت پلی فنول-نانوسیلیس به عنوان پوشش جدید برای میکرواستخراج فاز جامد فتالات استرها
نویسنده : منصوره بهزادی
صفحه : 6
کد مقاله : -30810
تهیه و شناسایی کاتالیزور گرافن اکسید متصل شده به کمپلکس مس- متفورمین و بررسی کاربرد آن در سنتز مشتقات بنزایمیدازول
نویسنده : منیره خانگاه، ملیکا افتخار، آریدا جباری، ایمان خسروی
صفحه : 13
کد مقاله : -82505
کاربرد سیستم های نانوراکتور شیمیایی در سنتز میسل های سورفکتانت بر پایه گلیکان
نویسنده : فریبا سلطان الکتابی، مهدی زارعی تولمارانی
صفحه : 18
کد مقاله : -2476
سورفکتانت های مغناطیسی: مروری بر پیشرفت های اخیر در سنتز
نویسنده : فریبا سلطان الکتابی، کاظم نادری لردجانی
صفحه : 17
کد مقاله : -51500
میکروجلبک و تهیه آمونیاک
نویسنده : فریبا سلطان الکتابی، مقداد رئیسی شیخویسی
صفحه : 27
کد مقاله : -49285
پیشرفت در تولید آمونیاک سبز به عنوان سوخت بدون کربن
نویسنده : فریبا سلطان الکتابی، ایمان حسنی ساطحی
صفحه : 18
کد مقاله : -58317
(مطالعه اثر زمان در روش الکتروگراویمتری جریان ثابت و دقت الکترولیز مس )
نویسنده : شیرین عزیزکریمی، میثم اناری، فرشته عزیزکریمی
صفحه : 4
کد مقاله : -15556
تهیه کامپوزیت و نانو کامپوزیت هادی پلی تیوفن در محیط آبی با استفاده از PVC/ Al2O3 و بررسی ساختار و مورفولوژی و استفاده از آن جهت جداسازی فلزات سنگین
نویسنده : مهدی عزیزی
صفحه : 15
کد مقاله : -11973
سنتز کاتالیزوری مشتقات 2- آمینو – 4- آریل-7- هیدروکسی- H4- کرومن -3- کربوکسیلات با استفاده از کاتالیزور بازی دی متیل آمینو پیریدین(DMAP)
نویسنده : صدیقه قلی پور
صفحه : 8
کد مقاله : -63998
بررسی تاثیر Re, Rh, Zn, Mo بر کاتالیست (1 1 1) Agدر فرآیند اپوکسیداسیون اتیلن
نویسنده : مریم مختاریان دهاقانی، سجاد حبیب زاده
صفحه : 13
کد مقاله : -37315
بررسی برهمکنش فلزات واسطه در فرآیند اتیلن اکساید
نویسنده : مریم مختاریان دهاقانی، سجاد حبیب زاده
صفحه : 13
کد مقاله : -45255
بررسی فنی و اقتصادی سنتز متانول با استفاده از تکنولوژی کازاله سوئیس
نویسنده : امیرعلی محسنی، مریم همتی پور
صفحه : 15
کد مقاله : -53126
بررسی و مطالعه نانولوله کربنی تک دیواره در سیستم دارورسانی هدفمند داروهای ضد سرطان حاوی یون پلاتین (II) به روش مکانیک کوانتومی آغازین
نویسنده : آسیه مهرگانی، ایمان خسروی، آریداجباری، ملیکا افتخار
صفحه : 11
کد مقاله : -53500
مطالعه آماری بازیابی نیکل از کاتالیست مستعمل با استفاده از EDTA
نویسنده : علی طاهری نجف آبادی، حسین عبودی
صفحه : 11
کد مقاله : -40235
بازیابی نیکل به فرم پودر فلزی از کاتالیست مستعمل احیای مستقیم آهن ( DRI)
نویسنده : علی طاهری نجف آبادی، حسین عبودی، مجید سعیدی
صفحه : 15
کد مقاله : -40379
بازیابی مس از کاتالیست مستعمل فرآیند تولید متانول با استفاده از حلال سولفوریک اسید
نویسنده : علی طاهری نجف آبادی، فاطمه امیری مزرایی، مجید سعیدی، حسین عبودی
صفحه : 9
کد مقاله : -25980
Computational Fluid Dynamics (CFD) of Optimised Industrial Distillation System with Confined-Unconfined Dual-Reducer from Primary Dryer Evaporated Water in Iron Pelletizing Production Lines
نویسنده : Amin Nakhaei, Hosein Mahmoodi ,Iman K. Nakhaei
صفحه : 16
کد مقاله : -93288
حذف انتخابی یون با فناوری‌های مبتنی بر دیونیزاسیون خازنی (CDI)
نویسنده : محمد سجاد واعظ‌‌ زاده
صفحه : 22
کد مقاله : -59698