فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع - تیر 1401
مروری برمفهوم مهندسی حسابداری
نویسنده : سید کامران یگانگی، زینب باقری
صفحه : 7
کد مقاله : -51292
تاثیر بازارگرایی در ارتقای قابلیت های دانش سازمانی و استراتژی نوآوری (مورد مطالعه- بانک ملت شعب شمال شرق تهران)
نویسنده : منوچهر مکی، محمد علی برنگی
صفحه : 13
کد مقاله : -24576
تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های خاورمیانه
نویسنده : سمانه حسن زاده
صفحه : 12
کد مقاله : -42894
مفهوم حسابداری دولتی
نویسنده : سید کامران یگانگی، زهرا حسنی
صفحه : 6
کد مقاله : -23953
مروری برمدیریت بدهی ها
نویسنده : سیدکامران یگانگی، مائده حیدری
صفحه : 7
کد مقاله : -89821
بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر خلق ارزش مصرف کننده
نویسنده : الهام علی اکبر، فرهاد سنجری فرد، سعید خیرآبادی
صفحه : 19
کد مقاله : -7743
بررسی مروری چالش‌‌های به کارگیری فناوری اطلاعات و داده های کلان در صنعت حمل و نقل کانتینری از دیدگاه زنجیره تامین
نویسنده : مهرداد زمانخواه صومعه سرایی، مهدی زکی پور، نازی احمدی
صفحه : 14
کد مقاله : -17238
بررسی رابطه بین توانایی مدیریتی، رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت
نویسنده : جعفر سپهوند
صفحه : 21
کد مقاله : -24493
Crashing Project Time and Project Cost Optimization using Linear Programming Approach: Case Study
نویسنده : S.Sarlak, S.M.T. Fatemi Ghomi
صفحه : 7
کد مقاله : -90341
ارائه‌ی مدل زنجیره تأمین بشردوستانه با استفاده از تصمیمات واقعی بعد از حادثه
نویسنده : سمیرا نظری
صفحه : 11
کد مقاله : -96602
بررسی رابطه هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد
نویسنده : سید علی حسینی، سید احسان موسوی، مهدی شعبانی، سیده صابره حسینی، سعید شهمیری
صفحه : 11
کد مقاله : -67817
شاخصه های اقتصاد در حسابداری اسلامی
نویسنده : محمد جواد صدیقیان. امیر محمد شفیعی. ابوالفضل دره شیری . ابوالفضل غلامی
صفحه : 12
کد مقاله : -32016
مطالعه و رتبه بندي موانع توليد ناب به جهت بهبود عملكرد با رويكرد تصميم گيري چند معياره
نویسنده : شيما صمصامي
صفحه : 10
کد مقاله : -8092
مروری بر مفهوم حسابداری املاک
نویسنده : سید کامران یگانگی، نگین عابدی
صفحه : 7
کد مقاله : -3070
Project performance measurement by earned value methodology using MS Project
نویسنده : S.M.T. Fatemi Ghomi, Kimiya. Ajel
صفحه : 5
کد مقاله : -1093
بررسی موانع و مشکلات صادرات غیرنفتی در ایران
نویسنده : افشین عزیزی
صفحه : 15
کد مقاله : -77386
مروری بر جایگاه فناوری های جدید در حسابداری آینده
نویسنده : سید کامران یگانگی،فاطمه محمدی
صفحه : 6
کد مقاله : -28289
ارزیابی دانش مشتری از مزایای خانه هوشمند، موردمطالعه جامعه آماری افراد 25 تا 45 ساله ساکن مناطق شهری شهرستان صومعه‌سرا
نویسنده : سید مجتبی قریشی، مهدی شیری
صفحه : 13
کد مقاله : -81950
Particle swarm optimization for multi resource constrained project scheduling problem with varying resource levels and weighted earliness tardiness
نویسنده : F.Golmohammadi, S.M.T. Fatemi Ghomi
صفحه : 6
کد مقاله : -51847
مروری بر مفهوم حسابداری مسئولیت
نویسنده : سید کامران یگانگی، محدثه محمدی
صفحه : 8
کد مقاله : -3964
مروری بر موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران
نویسنده : سید کامران یگانگی ، سیما محرمی
صفحه : 19
کد مقاله : -56382
مروری بر استراتژی های برای شفاف سازی منابع مالی سازمانی
نویسنده : سید کامران یگانگی، امیرحسین محمدی
صفحه : 10
کد مقاله : -55198
Applying concept of stratification to evaluate the effect of risk in predicting project time and cost
نویسنده : Fatemeh Moazami Goodarzi , Seyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
صفحه : 10
کد مقاله : -41455
برون سپاری لجستیک معکوس شرکت های تولیدی با استفاده از تکنیک AHP فازی
نویسنده : نام و نام خانوادگي علیرضا منصوریار، امیر عزیزی
صفحه : 8
کد مقاله : -46480
بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : عباسعلی حق پرست ، مهدی جلاهی
صفحه : 19
کد مقاله : -34338
ارزیابی عملکرد سازمان و بررسی تاثیر محدودیت مالی وکارایی مدیران
نویسنده : ملیحه ابویی مهریزی
صفحه : 20
کد مقاله : -81033
گزارشگری مالی و بررسی انگیزه‌ها و علل بروز تجدید ارائه صورت‌های مالی در شرکت ها
نویسنده : سید محمدحسین موسوی معلم
صفحه : 13
کد مقاله : -4722
مروری بر حسابداری مدیریت آب
نویسنده : سید کامران یگانگی، جواد نظری
صفحه : 8
کد مقاله : -91856
Selection of best method for project scheduling considering risk and stochastic activity duration time
نویسنده : H.Norouzi, S.M.T. Fatemi Ghomi
صفحه : 5
کد مقاله : -40622
مروری بر مفهوم حسابداری اسلامی
نویسنده : سید کامران یگانگی، فاطمه یاوری
صفحه : 6
کد مقاله : -50628