فهرست دوره های همایش
پنجمین همایش ملی مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع - تیر 1401
تحلیل مساله آلودگی هوا (مطالعه موردی منطقه 5 تهران)با رویکرد پویایی سیستم ها
نویسنده : شکوه خسروی نیا
صفحه : 20
کد مقاله : -3185
رتبه بندی و انتخاب شرکت ها با رویکرد حداکثر سازی بازده و سود
نویسنده : مهسا محمدطاهری
صفحه : 16
کد مقاله : -69358
ارزیابی تاثیرگذاري مراقبت هاي بهداشتی در منزل در کنترل بیماري کرونا
نویسنده : علیرضا دراوی
صفحه : 11
کد مقاله : -60306
بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نویسنده : محسن رشیدی، محمد بندش
صفحه : 16
کد مقاله : -13914
فناوری های دیجیتال در گزارشگری مالی و حسابرسی
نویسنده : سارا سادویی نسب، محمدضا خضری پور
صفحه : 15
کد مقاله : -1577
رتبه بندی و انتخاب شرکت ها با رویکرد حداکثر سازی بازده و سود
نویسنده : مهسا محمدطاهری
صفحه : 16
کد مقاله : -46047
طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری آرد در شبکه زنجیره تامین پایدار گندم با در نظر گرفتن اثر تبلیغات و کشش قیمتی تقاضا
نویسنده : شکیبا لوائی مشهد ،محسن اکبرپورشیرازی حقیقت
صفحه : 15
کد مقاله : -33967
راهبری فناوری اطلاعات و COBIT
نویسنده : امیرحسین قمری ، زهرا شریفی و فاطمه پوراسترآبادی
صفحه : 16
کد مقاله : -4513
اثر بخشی نظام بودجه ریزی آموزشی در دانشگاه با توجّه به نوع بودجه ریزی و جامعه هدف
نویسنده : رضا عباسیان
صفحه : 22
کد مقاله : -86743
مدیریت بازرگانی و رشد فاصله طبقاتی
نویسنده : حامد علیپور، آسیه پناهنده، محدثه کمالی، مسلم نقیبی
صفحه : 16
کد مقاله : -28717
مدیریت بازرگانی داخلی و بررسی اثرات بازارگرایی و قابلیت‌های پویایی بازاریابی و عملکرد برند
نویسنده : حامدعلیپور ،امیر فلاح،مهدیه السادات علوی نسب،فاطمه دولتی
صفحه : 15
کد مقاله : -72134
بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر خلق ارزش مصرف کننده ( مطالعه موردی گروه صنعتی لینا)
نویسنده : الهام علی اکبر، فرهاد سنجری فرد،سعید خیرآبادی
صفحه : 16
کد مقاله : -52310
مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار
نویسنده : افسانه حسینی
صفحه : 12
کد مقاله : -27903
راهکارهای افزایش کارایی منابع انسانی با استفاده از تقویت انگیزه
نویسنده : افسانه حسینی
صفحه : 12
کد مقاله : -89983