فهرست دوره های همایش
همایش بین المللی پژوهش در مهندسی کامپیوتر و نرم افزار - دوره سوم
بهره برداری از اینترنت اشیاء برای هوشمند سازی مراقبت های دوران بارداری
نویسنده : ابوذر باباربیع، سید سعید آیت، محبوبه باباربیع
صفحه : 10
کد مقاله : 8179-16579
تاثیر BPR در فرآیندهای کسب و کار سازمان
نویسنده : احمدرضا زارع، عرفانه نوروزی
صفحه : 17
کد مقاله : 8179-51209
رویکرد مباحث نوین معماری در تجارت الکترونیک با استفاده از SOA
نویسنده : احمدرضا زارع، عرفانه نوروزی
صفحه : 15
کد مقاله : 8179-49727
استفاده از تکنولوژی های جدید در مقاوم سازی نرم افزار CRM
نویسنده : افسون سرو قد، پویا روزبه جوان، عرفانه نوروزی
صفحه : 12
کد مقاله : 8179-2139
خودکارسازی تست نرمافزار مبتنی بر نمودار کلاس با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نویسنده : الهام السادات فاطمی محمدی، مسعود رضاپور کمال آباد
صفحه : 12
کد مقاله : 8179-35420
تولید داده تست از روی نمودار ماشین حالت UML با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نویسنده : الهام السادات فاطمی محمدی، مسعود رضاپور کمال آباد
صفحه : 11
کد مقاله : 8179-98275
ارائه ی یک روش ترکیبی خوشه بندی-دسته بندی با انتخاب مشخصه بر پایه ی الگوریتم کلونی مورچگان
نویسنده : رضا رشادی نژاد، الهام محرابی سامانی
صفحه : 11
کد مقاله : 8179-40746
کاربرد وکارایی هانیپات در حوزه اینترنت اشیاء
نویسنده : پیام محمدی، فرهاد مردوخی، وحید زنگنه
صفحه : 14
کد مقاله : 8179-98049
عوامل موثردر یکپارچه سازی کسب وکار بازی های دیجیتال درایران
نویسنده : بهنوش داریوشی، مرتضی زلف پور آرخلو
صفحه : 9
کد مقاله : 8179-4897
مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار
نویسنده : بهنوش داریوشی، عرفانه نوروزی
صفحه : 7
کد مقاله : 8179-21552
بهبود صحت تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم بیزین و الگوریتم های تلفیقی
نویسنده : حسین فرضعلی وند، حمزه نادری ده شیخ
صفحه : 10
کد مقاله : 8179-84162
Provides a time dependent weighting technique for improving the LEACH clustering algorithm
نویسنده : Zahra Moghattar Nasab
صفحه : 28
کد مقاله : 8179-6601
A Novel Method To Adapt 3LGM2 Meta Model With CRM Model In FEAF 2.0
نویسنده : Sajedeh Esmaeilzadeh, Ramin Nassiri, Mehran Mohsenzadeh
صفحه : 9
کد مقاله : 8179-51933
مروری بر مديريت پروژه در متدلوژی DSDM
نویسنده : سارا خضريان
صفحه : 16
کد مقاله : 8179-62570
مروري بر كاوش فعاليت كاربر براي استفاده در جستجو و بازيابي
نویسنده : سارا خضريان
صفحه : 11
کد مقاله : 8179-63424
مروري بر روشهاي زمانبندي كار در سيستمهاي محاسبات داوطلبانه
نویسنده : سارا خضريان
صفحه : 13
کد مقاله : 8179-99235
ارزیابی بازاریابی بارویکرد هماهنگی و یکپارچه سازی
نویسنده : سعیدرنجبر، مرتضی زلف پور آرخلو
صفحه : 12
کد مقاله : 8179-27290
چه موقع مهندسی مجدد و ارزش برای سازمان مناسب هستند
نویسنده : سعید رنجبر، عرفانه نوروزی
صفحه : 12
کد مقاله : 8179-20192
بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم زیرآب
نویسنده : سعید ناصحی بشرزاد، مهران فاضلی
صفحه : 22
کد مقاله : 8179-1429
ارائه الگوریتم تقسیم و غلبه برای تولید کد گری
نویسنده : سعید ناصحی بشرزاد، داریوش نجفی
صفحه : 11
کد مقاله : 8179-37455
استفاده عملی از روش تقسیم و غلبه برای حل مسئله جایشگت
نویسنده : سعید ناصحی بشرزاد، داریوش نجفی
صفحه : 5
کد مقاله : 8179-22534
مقایسه دو الگوریتم ژنتیک آموزش مبتنی بر پرسش و خودسازگار مبتنی بر LDA در ساخت کاتالوگ های موبایل گرا در تجارت سیار
نویسنده : سمانه رحیمی، احمد مصلی نژاد
صفحه : 8
کد مقاله : 8179-92776
ارائه يک الگوريتم تركيبي خوشه بندی مبتني بر Leach به منظور كاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بي سيم
نویسنده : سيد علي مصطفوی، پريسا رحماني
صفحه : 11
کد مقاله : 8179-18763
توسعه مدل ارزیابی وفاداری مشتریان در شرکت های آنلاین با در نظر گرفتن همبستگی داخلی عوامل
نویسنده : سیده مریم میرروشن دل، عباس محمود آبادی، امین علیزاده خاناپشتانی
صفحه : 15
کد مقاله : 8179-81290
رتبه بندی عوامل موثر رایانش ابری بر روی سیستم های یادگیری الکترونیکی با استفاده از ترکیب دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه ای "ANP"
نویسنده : محمدرضا جهانگیر، حامد احمدی، علی اصغر ربیع زاده
صفحه : 14
کد مقاله : 8179-2040
رتبه بندی عوامل موثر رایانش ابری بر روی سیستم های یادگیری الکترونیکی با استفاده از AHP
نویسنده : محمدرضا جهانگیر، حامد احمدی، علی اصغر ربیع زاده
صفحه : 9
کد مقاله : 8179-69887
ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر رایانش ابری بر روی سیستم های یادگیری الکترونیکی
نویسنده : علی اصغر ربیع زاده، محمدرضاجهانگیر، حامداحمدی
صفحه : 9
کد مقاله : 8179-29748
خلاصه سازی تک سندی متون فارسی به کمک یادگیری عمیق ماشینی
نویسنده : علیرضا محسنی، ونوس مرضی، امیرحسین جدیدی نژاد
صفحه : 16
کد مقاله : 8179-65872
مروری بر بهینه سازی استفاده از منابع در محاسبات ابر موبایل
نویسنده : عهدیه حمزه پور، سید ابراهیم دشتی
صفحه : 12
کد مقاله : 8179-61345
بررسی امنیت در رایانش ابری
نویسنده : فاطمه عباسی
صفحه : 8
کد مقاله : 8179-66863
بررسی چالش ها و کاربردهای اینترنت اشیا
نویسنده : فاطمه عباسی
صفحه : 9
کد مقاله : 8179-70788
ساختار و پیاده سازی مدل آنتولوژی در محیط آموزش دانشگاه
نویسنده : محسن کریمي، فرهاد مردوخي
صفحه : 16
کد مقاله : 8179-37889
آزمون سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از شبکه پتری
نویسنده : محمد بیاتی، رامین نصیری
صفحه : 12
کد مقاله : 8179-50912
بررسي اعتماد و امنیت درتجارت الکترونیک و ریسک ها و تهدیدهای موجود در آن
نویسنده : محمد اکبر شیخ زاده، مهران علي توکلي
صفحه : 12
کد مقاله : 8179-27980
مروری بر مسائل و چالش های امنیتی و حریم خصوصی محاسبات ابری سیار برای انتقال محاسبات
نویسنده : مهسا حبیبی، سیدابراهیم دشتی
صفحه : 18
کد مقاله : 8179-16714
ارائه یک معماری بومی برای نرم افزارهای اطلاعات بیمارستانی با هدف یکپارچه سازی سامانه های موجود در ایران، با رویکرد سرویس گرا
نویسنده : شیرین ابوالفتح زاده، رامین نصیری
صفحه : 10
کد مقاله : 8179-98909