دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
همایش ملی علوم انسانی اسلامی - دوره دوم
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل
نویسنده : سهیلا نبی زاده کیوی، ابراهیم امامی قره تپه
صفحه : 13
کد مقاله : 7593-61888
رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی و عملکرد کارکنان برق منطقه ای شهرستان یزد
نویسنده : عصمت فلاحتی، ابراهیم امامی
صفحه : 8
کد مقاله : 7593-95260
تأثیر شبکه های ارتباطی محیط کاری برخط و برون خط بر عملکرد شغلی کارکنان
نویسنده : سید احمد هاشمی، اعظم خسروی
صفحه : 13
کد مقاله : 7593-96559
بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان و رابطه آن با بی تفاوتی سازمانی
نویسنده : سید احمد هاشمی، شهره احمدپور
صفحه : 14
کد مقاله : 7593-45933
بررسی رابطه سرمايه اجتماعی با كيفيت زندگی بازنشستگان
نویسنده : سيد احمد هاشمی، محمد صادق نژادان
صفحه : 10
کد مقاله : 7593-72687
حکم فقهی تجسس توسط دستگاه های اطلاعاتی
نویسنده : خداداد حقیقت منش
صفحه : 16
کد مقاله : 7593-88811
ترنس
نویسنده : راضیه شکر بیگی
صفحه : 17
کد مقاله : 7593-90672
نقد و بررسی نظریه ی «تداخل وجودی خداوند و مخلوقات»
نویسنده : رضا پوراسمعیل
صفحه : 12
کد مقاله : 7593-52241
بررسی تطبیقی نظارت و کنترل در اسلام با وضعیت آن در نظام اداری ایران
نویسنده : رضا شریعتی، حسین حبیبی تبار
صفحه : 12
کد مقاله : 7593-20930
پیش بینی درگیری شغلی کارکنان بر اساس حمایت سازمانی درک شده کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل
نویسنده : سیده رعنا اعجازی، عظیم آران، مجید احمدلو
صفحه : 6
کد مقاله : 7593-5665
بررسی جواز و عدم جواز نقل به معنا و شرایط آن در روایات نبوی
نویسنده : روح اله صمدی، علی حسین احتشامی
صفحه : 17
کد مقاله : 7593-29865
جایگاه عقل در صورت تقابل با سایر ادله
نویسنده : عبدالحسین رضایی راد، زهرا بریهی
صفحه : 13
کد مقاله : 7593-59741
بررسی اشکال و اهداف تنبیه از دیدگاه اسلام
نویسنده : زهرا غلامی بیدخانی، ناصر سلمانی ایزدی
صفحه : 8
کد مقاله : 7593-74303
بررسی خیار تدلیس و قوانین مرتبط در حقوق ایران و تطبیق آن با فقه معاصر
نویسنده : زینب موسوی سادات، سید حسن عابدیان
صفحه : 44
کد مقاله : 7593-53481
عمومی سازی حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران
نویسنده : عسکر جلالیان، سعید آذوغ
صفحه : 27
کد مقاله : 7593-74654
تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر عملکرد بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)
نویسنده : شهاب طهرانچی، سوسن علایی، امیرعباس شجاعی
صفحه : 15
کد مقاله : 7593-13595
تدوین صلاحیت های علمی _حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی شاهین شهر
نویسنده : عباس بابایی دارانی، مهری دارایی
صفحه : 15
کد مقاله : 7593-81142
پیش بینی سوء مصرف مواد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در بین افراد تحت درمان در مراکز اقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی استان البرز
نویسنده : مژگان رضازاده، حجت الله یونسی، زهرا اسکویی
صفحه : 11
کد مقاله : 7593-89655
نقش هویت دینی در سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زاهدان
نویسنده : حمید رضا جنگی زهی، سید میثم قنبری بنجار
صفحه : 1
کد مقاله : 7593-91375
چگونه پرخاشگری را برطرف سازیم؟
نویسنده : مظفر اکاتی، عزیز الله رودینی
صفحه : 1
کد مقاله : 7593-83813
تاثیر فرایندجهانی شدن در گسترش دموکراسی (با نگاه موردی به ایران
نویسنده : )
صفحه :
کد مقاله : 7593-10180
تاثیر فرایندجهانی شدن در گسترش دموکراسی (با نگاه موردی به ایران)
نویسنده : علی محمد حقیقی، علی اکبر کلیچ
صفحه : 18
کد مقاله : 7593-73206
Examining the security and privacy on the Internet of Things and challenges ahead
نویسنده : عیسی خدابنده
صفحه : 12
کد مقاله : 7593-23976
Culture-building and Promoting National Productions in the Scope of Computer Games
نویسنده : عیسی خدابنده، علی قربان گراوند
صفحه : 11
کد مقاله : 7593-36360
Investigate the relationship between knowledge flow based on author, article and time
نویسنده : عیسی خدابنده
صفحه : 8
کد مقاله : 7593-95872
Investigating the Relationship between Knowledge of Human Relations Skills and Performance of Managers and Staff of the Educational Assistant of Imam Hossein University
نویسنده : عیسی خدابنده، پرستو خسروی
صفحه : 13
کد مقاله : 7593-7176
Providing a solution to security and privacy based on cloud computing in the virtual world for users
نویسنده : عیسی خدابنده
صفحه : 15
کد مقاله : 7593-41469
Investigating the Effect of Flipped Learning Based on Information Technology and Smart Resources for Improving Teaching in Practical Courses of Bachelor of Information Technology at Motahari College
نویسنده : عیسی خدابنده
صفحه : 10
کد مقاله : 7593-55456
Presenting the Knowledge Management Model Based on Learning Management System (LMS) at Imam Hussein University
نویسنده : عیسی خدابنده، فرشته کردستانی
صفحه : 30
کد مقاله : 7593-72816
بررسی استرداد مجرمین به عنوان جاسوس در حقوق بین الملل
نویسنده : عیسی خدابنده
صفحه : 16
کد مقاله : 7593-58091
بررسی حق برخورداری از وکلا درموازین حقوق بین الملل برای افراد جاسوس
نویسنده : عیسی خدابنده
صفحه : 16
کد مقاله : 7593-13091
بررسی مشروعیت شروع جنگ و حقوق در اسلام با توجه به حقوق بین الملل
نویسنده : عیسی خدابنده، قربان علی گراوند
صفحه : 16
کد مقاله : 7593-45801
بررسی جرائم ضد بشری توسط دیوان کیفری بین الملل در رسیدگی به تروریسم و پارادایم سیاسی مقابله با تروریسم
نویسنده : عیسی خدابنده، قربان علی گراوند
صفحه : 16
کد مقاله : 7593-77909
مقابله دو نسخه از مثنوی همای و همایون (نسخه کتابخانه ملک به شماره 4751 و کتابخانه بریتانیا به شماره 18113)
نویسنده : فاطمه شهکلاهی
صفحه : 10
کد مقاله : 7593-67470
جایگاه توسعه دینی در برنامه آموزشی
نویسنده : فاطمه کریمی، صادق ملکی آوارسین
صفحه : 12
کد مقاله : 7593-36482
بررسی تطبیقی محارم رضاعی از دیدگاه مذاهب خمسه
نویسنده : لیلی فاطمی، زهرا غلامی بیدخانی، سیدجواد خاتمی
صفحه : 10
کد مقاله : 7593-82592
الگوی جانشین پروری با رکن اخلاق فردی تشکل های دانشجویی
نویسنده : مجتبی رجایی مقدم
صفحه : 21
کد مقاله : 7593-48040
میانجیگری کیفری در حقوق ایران با رویکرد فقهی
نویسنده : محسن اعظمی
صفحه : 22
کد مقاله : 7593-24875
بررسی فقهی و حقوقی اتانازی
نویسنده : محمد حسین زاهدیان، صالح سوادکوهی، یوسف علی یزدانی
صفحه : 10
کد مقاله : 7593-21451
جایگاه عقل و عشق در جهان بینی حافظ
نویسنده : مریم السادات رنجبر
صفحه : 8
کد مقاله : 7593-17384
عوامل مؤثر بر میزان مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی پلیس (از منظر مسئولین قضایی و فرماندهان انتظامی کوپ ها)
نویسنده : مسعود مرشدی، مصطفی معصومی
صفحه : 23
کد مقاله : 7593-57938
حسابداری مدیریت اسلامی؛ ضرورت تا اجرا
نویسنده : مهدییار مرادی
صفحه : 12
کد مقاله : 7593-12097
بررسی ماهیت و مبنای ارش مدنی در حقوق ایران و انگلیس
نویسنده : مهسا دهینی
صفحه : 20
کد مقاله : 7593-63569
بررسی حق اعتراض و حق مراجعه صندوق تامین خسارتهای بدنی
نویسنده : مهسا دهینی
صفحه : 13
کد مقاله : 7593-41743
مطالعه تحلیلی تطبیقی تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی با رویکرد قانون بیمه اجباری 1395
نویسنده : مهسا دهینی
صفحه : 18
کد مقاله : 7593-7913
ارائه یک معماری بومی برای نرم افزارهای اطلاعات بیمارستانی با هدف یکپارچه سازی سامانه های موجود در ایران، با رویکرد سرویس گرا
نویسنده : ناصر گیوکی، محمد جعفری، شادی شاهوردیانی
صفحه : 14
کد مقاله : 7593-73760