دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش ملی حقوق و علوم جزا - دوره پنجم
بررسی حقوقی مالکیت دورهای و تطبیق آن با فقه اسلامی
نویسنده : آتنا اسحقی گرجی
صفحه : 9
کد مقاله : 2172-51382
آسیب شناسی شغل قضا (مسئولیت مدنی)
نویسنده : امیر صفری، ایوب احمدپور
صفحه : 15
کد مقاله : 2172-64251
شکایت از آرای تعزیرات حکومتی
نویسنده : امیر صفری
صفحه : 10
کد مقاله : 2172-78186
بررسی ازدواج سفید در ایران
نویسنده : پریسا ابوالفضلی
صفحه : 7
کد مقاله : 2172-31257
ضم وکیل در وکالت بلاعزل زوجه
نویسنده : پریسا ابوالفضلی
صفحه : 21
کد مقاله : 2172-40611
تروریسم سایبری، نمودی نو ظهور از تروریسم
نویسنده : رضا عابد
صفحه : 9
کد مقاله : 2172-25865
اجرای حدود مستوجب سلب حیات به شیوة اهداء عضو
نویسنده : اسماعیل هادی تبار، سارا رضائی
صفحه : 17
کد مقاله : 2172-4944
فارابی، نقطه آغاز انديشه در تمدن اسلامی (تأثیر انديشه های فارابی در حقوق عمومی)
نویسنده : سید محمد حسینی
صفحه : 14
کد مقاله : 2172-95242
بررسی مقایسه ای آدم ربایی با توقیف غیرقانونی اشخاص
نویسنده : شهرزاد رحیمی، محمد رضا شادمانفر
صفحه : 14
کد مقاله : 2172-27071
مبانی فقهی حقوقی گارانتی
نویسنده : عبدالقائم ترابی زرندی، جلال ایرانمنش
صفحه : 18
کد مقاله : 2172-35330
منع شکنجه در حقوق ایران و آمریکا با نگاهی به کنوانسيون منع شکنجه 1984 و سایر اسناد بين المللی
نویسنده : امان اله عليمرادی، علی اعتمادی
صفحه : 30
کد مقاله : 2172-58703
بررسی ابهامات عناصر جرم بغی در حقوق کیفری ایران
نویسنده : فاطمه جعفری میدانسر
صفحه : 12
کد مقاله : 2172-18456
خلیج فارس و آلودگی های زیست محیطی با تاکید بر نسل سوم حقوق بشر
نویسنده : فاطمه فدائی، معین صباحی گراغانی
صفحه : 16
کد مقاله : 2172-44816
بررسی مسئولیت مدنی پزشک در جراحی زیبایی
نویسنده : محبوبه سادات حسینی جبلی
صفحه : 13
کد مقاله : 2172-58631
مطالعه تطبیقی حاکمیت اراده و نقش آن در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی
نویسنده : محمدجواد محمدی، علی مزارعی
صفحه : 22
کد مقاله : 2172-34064
بازی های رایانه ای از منظر جرم شناسی
نویسنده : محمد حسن دانشمند قدس، مجتبی غفاری
صفحه : 7
کد مقاله : 2172-37063
پیامدهای بازی های رایانه ای و عوامل بزهکاری
نویسنده : محمد حسن دانشمند قدس، مجتبی غفاری
صفحه : 10
کد مقاله : 2172-47928
حقوق کودکان و اهداف و ماهیت رسانه ای بازی های رایانه ای
نویسنده : محمد حسن دانشمند قدس، مجتبی غفاری
صفحه : 12
کد مقاله : 2172-84580
نقش بازیهای رایانه ای مخرب بر بزهکاری اطفال
نویسنده : محمد حسن دانشمند قدس، مجتبی غفاری
صفحه : 8
کد مقاله : 2172-9012
بررسی طلاق از نگاه علمای شیعه و علمای اهل تسنن
نویسنده : زهره غین علی
صفحه : 10
کد مقاله : 2172-8684
سوآپ گازی ایران
نویسنده : محمد زنگارکی فراهانی، علیرضا حسنی
صفحه : 18
کد مقاله : 2172-52886
سوآپ گازی ایران
نویسنده : محمد زنگارکی فراهانی، علیرضا حسنی
صفحه : 18
کد مقاله : 2172-70995
زمان انتقال مالکیت در فقه، حقوق ایران و انگلیس
نویسنده : محمد صوفی، آسیه صدری مهرآباد
صفحه : 22
کد مقاله : 2172-2125
بررسی تطبیقی آثار اکراه در ایقاعات در حقوق ایران و انگلیس
نویسنده : آسیه صدری مهرآباد، محمد صوفی
صفحه : 15
کد مقاله : 2172-57526
تبیین حقوقی و تطبیقی فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط كارفرما در شرایط عمومی پیمان
نویسنده : مسعود رستگار، حمید خشوادانا
صفحه : 22
کد مقاله : 2172-52873
تبیین حقوقی و تطبیقی فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط كارفرما در شرایط عمومی پیمان
نویسنده : مسعود رستگار، حمید خشوادانا
صفحه : 22
کد مقاله : 2172-88753
مقایسه تفویض وکالت و توکیل به غیر زوجه در طلاق تفاوت ها وآثار
نویسنده : مهدی جابری زاده، هرمز اسدی کوهباد، احمد عابدینی
صفحه : 22
کد مقاله : 2172-35337
بررسی اهلیت جرمی صغیر و مجنون در نظام حقوقی ایران
نویسنده : مهدیه اسماعیل نژاد، محمدرضا یوسفی
صفحه : 14
کد مقاله : 2172-52718