دانلود اپلیکیشن اندروید

هشدار: هرگونه استفاده بدون مجوز و غيرقانونی از لوگو و آرم پايگاه استنادی علمی ایرانیان (ISC) عملی مجرمانه تلقی گرديده و پيگرد قانونی دارد.

فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش ملی حقوق و علوم جزا - دوره پنجم
بررسی تربیت دختران از نظر فقه امامیه
نویسنده : افسانه محمدنژاد، دانش نصیری نیا
صفحه : 14
کد مقاله : 2172-4619
تحلیل حقوقی جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی وآرای قضایی
نویسنده : پیمان شاهدی، افشین موسوی
صفحه : 20
کد مقاله : 2172-24708
تعقیب وتحقیق در جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی
نویسنده : پیمان شاهدی، سیدافشین موسوی
صفحه : 11
کد مقاله : 2172-66080
رویکردی تطبیقی بر خرید دین در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسنده : حسین پاکزاد، علی آل بویه
صفحه : 9
کد مقاله : 2172-14481
بررسی استفاده از عقد خرید دین در نظام بانکداری ایران
نویسنده : حسین پاکزاد، علی آل بویه
صفحه : 8
کد مقاله : 2172-98569
اعاده حیثیت و آثار آن بر متهم
نویسنده : حسین شیری
صفحه : 11
کد مقاله : 2172-39807
بررسی تأثیر اقدامات پلیسی در پیشگیری و کاهش جرم
نویسنده : حسین شیری
صفحه : 7
کد مقاله : 2172-69206
مبانی فقهی حقوقی جرم شرب خمر
نویسنده : رضا علی بخشی، محمد اسماعیل شادروان، مجید رضا عرب احمدی
صفحه : 16
کد مقاله : 2172-17511
حمایت کیفری از حریم خصوصی
نویسنده : سمیه حبیب زاده، کیومرث کلانتری
صفحه : 16
کد مقاله : 2172-59930
حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی
نویسنده : سمیه حبیب زاده، کیومرث کلانتری
صفحه : 15
کد مقاله : 2172-15144
نحوه تقسیم اموال مشاع توسط دادگاه
نویسنده : سیاوش صابری، دکتر حمید ابهری، سارا عرفانی جم، محمد ترامشلو، افسانه محمدی چری
صفحه : 20
کد مقاله : 2172-38906
تقسیم اموال مشاع توسط اداره ثبت
نویسنده : سیاوش صابری، دکتر حمید ابهری، ساراعرفانی جم
صفحه : 21
کد مقاله : 2172-62874
بررسی کلیات حقوق بیمه در نظام حقوقی ایران و آلمان
نویسنده : سیاوش صابری، شبنم السادات شاه طاهری
صفحه : 28
کد مقاله : 2172-11975
انواع توقیف ثبتی در نظام حقوقی ایران
نویسنده : سیاوش صابری، فاطمه رئوفی راد، فرناز خلیق معینی
صفحه : 26
کد مقاله : 2172-20044
جایگاه رانت اقتصادی در حقوق کیفری ایران
نویسنده : شاهین زمانی
صفحه : 17
کد مقاله : 2172-50385
مسئولیّت مدنی ناشی از ترس (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عرفی)
نویسنده : صمصام کاظمی، اسداله ایزدخواه
صفحه : 13
کد مقاله : 2172-7016
تحلیل جرم شناسی بزه دیدگی بیگانگان در ایران
نویسنده : صمصام کاظمی، اسداله ایزدخواه
صفحه : 15
کد مقاله : 2172-23695
تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات GATS
نویسنده : صمصام کاظمی، اسداله ایزدخواه
صفحه : 13
کد مقاله : 2172-18850
پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان)
نویسنده : صمصام کاظمی، اسداله ایزدخواه
صفحه : 14
کد مقاله : 2172-43944
بررسی تطبیقی مجازات های تبعی و تکمیلی در ق.م.ا 1392 با ق.م.ا 1370
نویسنده : پرویز ناصری
صفحه : 19
کد مقاله : 2172-5565
تأملی بر بزه دیدگی جرایم جنسی، در حوزه ی محارم
نویسنده : ملیکا زارعی
صفحه : 19
کد مقاله : 2172-94544
بزهکاری زنان و روسپیگری در جامعه ایرانی
نویسنده : مینا رستمی
صفحه : 19
کد مقاله : 2172-75733
جنایات جنگی و بررسی این مقوله در گروه تروریستی داعش در عرصه حقوق بین الملل
نویسنده : مینا رستمی
صفحه : 29
کد مقاله : 2172-75873
بررسی جرایم بانکداری الکترونیک با تاکید بر حقوق ایران
نویسنده : نجمه احمدی پور نظری
صفحه : 25
کد مقاله : 2172-70062
مبانی و احکام مسئولیت تضامنی غاصبین متعدد
نویسنده : یوسف جعفرزاده، اسلام تنهایی
صفحه : 9
کد مقاله : 2172-73987