فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس پژوهش در مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع - دوره دوم
امنیت در شبکه¬های همتا به همتا
نویسنده : Security in peer to peer networkسمیرا حامیان.رسول روستایی
صفحه : 13
کد مقاله : mie96-7442-34715
امنیت در شبکه¬های همتا به همتا
نویسنده : سمیرا حامیان.رسول روستایی
صفحه : 13
کد مقاله : mie96-7442-21435
بررسی انواع روش های تست نفوذ در سیستم های کامپیوتری
نویسنده : مهدی زارعی کبودان. محمدرضا یاقوتی. افسانه خسروحسینی قدیم
صفحه : 9
کد مقاله : mie96-7442-81610
بررسی شبکه های اینترنت موبایل در ایران
نویسنده : عبدالحمید محمدپور، سید جلال الدین غریبی کریک، وحید جانی پور
صفحه : 15
کد مقاله : mie96-7442-51787
بررسی فضای مجازی و اعتیاد اینترنتی در جامعه
نویسنده : حسن پاراد، سجاد منطقی، سید جلال الدین غریبی کریک، فرشید شهابی پور
صفحه : 8
کد مقاله : mie96-7442-68330
بهبود امنیت شبکه¬های موردی با استفاده از الگوریتم رمزگذاری هش با ترکیب تکنیک¬های توزیع کلید
نویسنده : محمد تحقیقی شربیان، لیلا کرمی
صفحه : 16
کد مقاله : mie96-7442-38507
تحلیل شبکه های موردی MANET و بررسی الگوریتم های مسیریابی در این شبکه ها
نویسنده : دکتر محمد تحقیقی شربیان، لیلا کرمی
صفحه : 10
کد مقاله : mie96-7442-55049
خلاصه سازی خودکار متن با استفاده از کلونی زنبورعسل
نویسنده : فرشاد کیومرثی. شقایق بختیاری. مریم هادی پور
صفحه : 17
کد مقاله : mie96-7442-25226
ردیابی هدف متحرک با فعال¬سازی حداقل تعداد گره به منظور کاهش مصرف انرژی شبکه¬های حسگر بی‌سیم
نویسنده : صادق فریدونی، مرتضی زلف پور آرخلو و محمد رضا اسلامی نژاد
صفحه : 15
کد مقاله : mie96-7442-41768