فهرست دوره های همایش
نخستین کنفرانس پژوهش در مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع - دوره دوم
ارائه روشی جهت پیش¬بینی ترافیک درآزادراه ها بااستفاده ازشبکه عصبی احتمالاتی برپایه الگوریتم خفاش
نویسنده : حسین قسوری .مهشیدفرج زاده 16
صفحه :
کد مقاله : mie96-7442-78348
بررسی ¬تاثیر درآمدهای نفتی بر ساخت و ساز مسکن
نویسنده : هوشنگ عليپور
صفحه : 28
کد مقاله : mie96-7442-48525
بررسی ابعاد تفکر استراتژیک مدیران سازمان¬ها
نویسنده : بابک معبدی، بهزاد سوکی
صفحه : 11
کد مقاله : mie96-7442-18701
بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان بانک رفاه
نویسنده : محمد عسکری رئیسی ، محمد پور اسدی ، نازنین بنی اسدی
صفحه : 15
کد مقاله : mie96-7442-99932
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر فرایندهای سازمانی و عملکرد کارکنان شهرداری منطقه شش تهران
نویسنده : کامبیز حجت شمامی .دکتر امیر گروسی
صفحه : 21
کد مقاله : mie96-7442-70108
بررسی تحلیل ارتباط بین فضیلت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان
نویسنده : علیرضا نادری فر، اشرف معمری، سجاد سرگلزایی 10
صفحه :
کد مقاله : mie96-7442-40285
بررسی جایگاه ماژول مدیریت منابع انسانی در برنامه ریزی منابع سازمان
نویسنده : محمد قاسمی ، علیرضا تشکریان جهرمی ، رسول سلجوقیان ، مهدی زیدآبادی نژاد
صفحه : 11
کد مقاله : mie96-7442-94379
بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره برق شهرستان سرابله
نویسنده : مهدی خسروی .کوثر سلامت
صفحه : 19
کد مقاله : mie96-7442-51275
بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی کارکنان و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی ایلام
نویسنده : حسن عبدشاهی
صفحه : 6
کد مقاله : mie96-7442-68347
بررسی سهم نسبی عزت نفس کارکنان در تبیین تغییرات اثربخشی سازمانی و اولویت بندی آن ها
نویسنده : مجتبی رزمجو
صفحه : 8
کد مقاله : mie96-7442-52765
بررسی وفاداری مشتریان در صورت مواجهه با کمبود در خرده¬فروشان ناب
نویسنده : سمیه نصیری ، رضا پیرایش
صفحه : 9
کد مقاله : mie96-7442-39484
جایگاه و نقش صنایع دستی گیلان در جذب گردشگری
نویسنده : رضا فدائی کیوانی، سکینه رضائی دوست9
صفحه :
کد مقاله : mie96-7442-83117
جدایی سیاست از اداره موافقین جدایی و مخالفین جدایی سیاست از اداره
نویسنده : حمید رضا رضایی کلیدبری ، حمید رضا رضایی سدهی
صفحه : 41
کد مقاله : mie96-7442-96323
خط مشي گذاري عمومي
نویسنده : نوروز ايزدپناه ، حسن نجفي تمرايي
صفحه : 17
کد مقاله : mie96-7442-36676
رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت با یادگیری سازمانی کارکنان شرکت نفت استان مازندران
نویسنده : سید محمد حسینی
صفحه : 17
کد مقاله : mie96-7442-96852