فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی مدیریت - دوره دوم
بررسی اثر همکاری و اعتماد بر عملکرد چابک زنجیره تامین در روابط خریدارو تامین کننده مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده مواد غذایی شهر کرمانشاه
نویسنده : آرزو محمدی، فرشید نمامیان
صفحه : 24
کد مقاله : -80386
بررسی تاثیر عملکرد خدمات پروازی فرودگاه مهرآباد بر رضایتمندی مشتریان با نقش میانجی وفاداری مشتریان
نویسنده : امیر زارعی، حسن اسماعیل پور
صفحه : 16
کد مقاله : -67864
بررسی رابطه بین مدیریت زمان با خشنودی شغلی در پرسنل دستگاه حفاری 68 فتح شرکت ملی حفاری ایران
نویسنده : جهانبخش رحیمی باغملک، مهرشاد خانعلی، مسعود معصوم زاده
صفحه : 11
کد مقاله : -12559
بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع با بهره وری در کارکنان اداره خدمات عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
نویسنده : جهانبخش رحیمی باغملک، داریوش نجات مقدم
صفحه : 11
کد مقاله : -30249
بررسی همسویی برنامه ها و اهداف دانشگاه علمی-کاربردی با اهداف تعیین شده در حوزه اقتصاد مقاومتی
نویسنده : محمد حسین بابائی پیله رود، حمید رضا کوچکی متقی
صفحه : 10
کد مقاله : -27340
بررسی رابطه بین سبک های رهبری و منابع قدرت مربیان تیم های لیگ برتر هندبال از دیدگاه بازیکنان
نویسنده : داود رمضانزاده، سیدرضا حقی، فرهاد سعادت نیا
صفحه : 15
کد مقاله : -4379